Korabečná Marie

RNDr. Marie Korabečná, Ph.D., (*1961) vystudovala Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy. Pracuje jako odborná asistentka na Biologickém ústavu Lékařské fakulty UK v Plzni, kde se věnuje molekulární genetice člověka a aplikacím DNA diagnostických metod.

Počet článků: 1

Plod „opravuje“ matčino tělo

12. 5. 2005  |  Vesmír 84, 264, 2005/5
Fetální buňky osidlují matčiny tkáně Pozoruhodné výsledky zveřejnila skupina Diany W. Bianchi z Bostonu, která r. 2004 v červencovém čísle časopisu...