Klanica Radek

Mgr. Radek Klanica, Ph.D., (*1990) vystudoval geofyziku na PřF UK v Praze. Působí v geomagnetickém oddělení Geoyzikálního ústavu AV CR. Věnuje se magnetotelurické metodě jak po stránce teoretické (modelování, vývoj nových programů), tak především po stránce praktické (měření nových dat, geologická interpretace).

Počet článků: 1

Nový pohled na vznik a hloubku Hranické propasti

7. 12. 2020  |  Vesmír 99, 720, 2020/12
Hranickou propast najdeme u Hranic na Moravě 35 km východně od Olomouce. Není možná tak populární jako známá Macocha v Moravském krasu, přesto...