mff2024mff2024mff2024mff2024mff2024mff2024

Kirchner Karel

Doc. RNDr. Karel Kirchner, CSc., (*1951) vystudoval fyzickou geografii na Přírodovědecké fakultě J. E. Purkyně (dnešní Masarykova univerzita) v Brně. V současné době je vedoucím oddělení environmentální geografie Ústavu geoniky AV ČR, v. v. i. Celý profesní život se věnuje fyzickogeografickému výzkumu a především geomorfologii (geomorfologickému mapování, geomorfologickým hazardům, a antropogenním transformacím reliéfu).

Počet článků: 1

Brána mračnem posetá

3. 12. 2015  |  Vesmír 94, 692, 2015/12
Před padesáti lety by to byl celoživotní úkol pro tým geodetů. Dnes stiskem tlačítka po pár minutách čekání získáte miliony měření, s nimiž...