Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024

Kavenská Veronika

PhDr. Veronika Kavenská (*1983) vystudovala psychologii na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Na téže fakultě studuje doktorský obor klinická psychologie. Svůj výzkum zaměřuje na možnosti využití halucinogenů v psychoterapii. Zajímá se o transpersonální psychologii, drogové závislosti, spiritualitu a mytologii.

Počet článků: 1

Léčba závislosti domorodou medicínou

11. 2. 2010  |  Vesmír 89, 110, 2010/2
Lidové léčitelství, v současné době vytlačené na okraj většinového zájmu biomedicínou, si na některých místech světa dosud uchovává svou původní...