Dr. Jochen Kamm, Ph.D.

Dr. Jochen Kamm, Ph.D., vystudoval užitou geofyziku na Technické univerzitě v Berlíně. Doktorskou práci zaměřenou na inverzi elektromagnetických a potenciálových dat obhájil na Univerzitě v Uppsale. Jako postdoktorand na Univerzitě v Uppsale a v německém Münsteru se věnoval zejména neotektonickým strukturám v severním Švédsku a numerickému modelování elektromagnetických dat. Od roku 2018 se ve Finské geologické službě v Espoo u Helsinek věnuje geofyzikálnímu výkumu minerálních systémů, inverzi dat, numerickému modelování a výpočetním metodám v geofyzice.

Počet článků: 1

Hledat a lépe poznat ložiska nerostných surovin

30. 5. 2022  |  Vesmír 101, 377, 2022/6
Dobré tipy jsou nad zlato. V případě nerostných surovin to může být sofistikovaná kombinace regionálních magnetotelurických a seismických dat.
 

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné