mff2024mff2024mff2024mff2024mff2024mff2024

Jansen John D.

John Jansen, Ph.D., doktorát získal na univerzitě Macquarie v Sydney v Austrálii. Je vedoucím týmu povrchových procesů a paleoklimatu Geofyzikálního ústavu AV ČR. Jeho hlavním zájmem je studium vlivu klimatu a tektonických procesů na změny zemského povrchu, zejména se věnuje dynamice řek a ledovců.

Počet článků: 1

Kosmické záření měří proměny povrchu Země

10. 7. 2023  |  Vesmír 102, 432, 2023/7
Ještě před několika dekádami bylo velmi obtížné přesněji odhadnout, kdy a jak rychle se některé části kontinentální kůry vyzdvihly, jak rychle (a...