Hořínek Aleš

Ing. Aleš Hořínek (*1961) absolvoval VŠCHT v Praze. Na Ústavu obecné biologie a genetiky 1. LF UK se věnuje problematice lidské prenatální a postnatální DNA analýzy.

Počet článků: 1

Plod „opravuje“ matčino tělo

12. 5. 2005  |  Vesmír 84, 264, 2005/5
Fetální buňky osidlují matčiny tkáně Pozoruhodné výsledky zveřejnila skupina Diany W. Bianchi z Bostonu, která r. 2004 v červencovém čísle časopisu...