Hill Graham

Dr. Graham Hill, Ph.D., vystudoval geologii a geofyziku na Univerzitě ve Fairbanksu (Aljaška, USA), doktorát získal na špičkové australské Monashově univerzitě. V roce 2019 nastoupil do Geofyzikálního ústavu AV ČR a získal prestižní cenu AV ČR Lumina quaeruntur. Ve své práci se zaměřuje na elektrickou vodivost a fyzikálně-chemické vlastnosti hornin, s cílem porozumět zejména působení geofluid (magmatu a s ním spojených roztoků) v globální tektonice, magmatických a geotermálních systémech a ložiscích nerostných surovin. Pracoval například v oblasti sopek Erebus na Antarktidě, Svatá Helena v USA nebo Tongariro na Novém Zélandu. Společně s J. Kammem a M. Smirnovem jsou v rámci programu ERA-MIN2 řešiteli evropského projektu, zaměřeného na geofyzikální charakteristiku ložisek nerostných surovin.

Počet článků: 1

Hledat a lépe poznat ložiska nerostných surovin

30. 5. 2022  |  Vesmír 101, 377, 2022/6
Dobré tipy jsou nad zlato. V případě nerostných surovin to může být sofistikovaná kombinace regionálních magnetotelurických a seismických dat.