Prof. RNDr. Petr Heinzel, DrSc.

Prof. RNDr. Petr Heinzel, DrSc., (*1950) se v Astronomickém ústavu AV ČR v Ondřejově zabývá sluneční fyzikou, zejména pak problematikou nerovnovážné spektroskopie sluneční atmosféry a v ní probíhajících procesů. Teorii hvězdných atmosfér přednáší dlouhodobě na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy. V letech 2004–2012 byl ředitelem Astronomického ústavu AV ČR, v současnosti je předsedou České astronomické společnosti. Za svou vědeckou činnost byl oceněn medailí Ernsta Macha, udělovanou Akademií věd ČR za zásluhy o rozvoj fyzikálních věd. Českou republiku zastupuje v konsorciu projektu Metis.

Počet článků: 2

Táborové ohně na Slunci

7. 9. 2020  |  Vesmír 99, 474, 2020/9
Detailní snímek části slunečního disku pořízený teleskopem EUI (Extreme Ultraviolet Imager) na sondě Solar Orbiter. Jedná se o záření horké...
 

Solar Orbiter a sledování sluneční koróny z kosmu

7. 9. 2020  |  Vesmír 99, 524, 2020/9
Účast na projektu SolO je pro vědce z České republiky mimořádně významným milníkem, neboť je to poprvé, co se mohli aktivně zapojit do velké...
 

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné