Heger Dominik

Doc. Dominik Heger, Ph.D., (*1977) vystudoval organickou chemii na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Na téže fakultě se věnuje charakterizování zmrzlých vodných roztoků a popisu interakcí látek na ledu. Mezi jeho významná zjištění patří kvantifikace zkoncentrování roztoků zamrazením a zavedení „iontové kryoprotekce“ – metody zamrazování biologicky aktivních látek bez ztráty jejich aktivity.

Počet článků: 1

Dejte to k ledu. Ale ke kterému?uzamčeno

7. 1. 2019  |  Vesmír 98, 20, 2019/1
„A přece mě můj dobrý kůň ve vlasti přenesl přes široké jezero jako to za námi, a přitom si nesmočil ani chlup nad kopytem,“ řekl křesťanský rytíř...