Gremlica Tomáš

Mgr. Tomáš Gremlica (*1964), Vystudoval systematickou biologii a ekologii na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Dlouhodobě se zabývá problematikou nepřírodních biotopů, tedy území narušených, degradovaných nebo zdevastovaných těžbou nerostných surovin, stavebními aktivitami, ukládáním odpadů, deponiemi vedlejších produktů energetického průmyslu, aj. Je ředitelem Ústavu pro ekopolitiku.

Počet článků: 0

Žádné články tohoto autora nebyly nalezeny