Doc. Ing. Carlos Granja, Ph.D.

Doc. Ing. Carlos Granja, Ph.D., (* 1972 v Kolumbii, od r. 1991 žije v ČR) vystudoval Fakultu jadernou a fyzikálně inženýrskou ČVUT. Doktorát v oboru experimentální jaderná fyzika získal na téže fakultě v r. 2003. V r. 2007 se habilitoval na VUT Brno. Je školitelem studentů doktorského studia na FJFI ČVUT a vědeckým tajemníkem Ústavu technické a experimentální fyziky (ÚTEF) ČVUT v Praze (od r. 2009). Od r. 2011 vede vědecký program na iontovém urychlovači Van de Graaff , který patří mezi tzv. velké infrastruktury ČR (poskytuje např. experimentální čas se svazky monoenergetických neutronů). Zabývá se jadernou spektroskopií, jadernými reakcemi, detekcí a spektrometrií záření, vizualizací energetických částic, charakterizací směsných radiačních polí a měřením s pixelovými detektory vyvinutými v ÚTEF ČVUT v rámci mezinárodní spolupráce Medipix. V posledních letech se intenzivně věnuje přenosu zmíněných detekčních technologií pro použití v kosmickém výzkumu. Je např. vedoucím projektu družicového zařízení SATRAM/ Timepix, který byl vypuštěn na oběžnou dráhu v r. 2013 na palubě družice Evropské kosmické agentury. Od r. 2013 je členem Rady kosmického výzkumu MŠMT.

Počet článků: 1

Jihoatlantická anomálie vnitřního radiačního pásu Země

11. 12. 2014  |  Vesmír 93, 686, 2014/12
Ze Slunce i z dalekého vesmíru dopadají na Zemi ionizující částice různých energií. Nabité částice jsou zachycovány a urychlovány magnetickým polem...
 

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné