Gallovič František

RNDr. František Gallovič, Ph.D. (*1979) vystudoval Matematicko-fyzikální fakultu UK. Jako odborný asistent na katedře geofyziky MFF UK se zabývá výzkumem ohnisek zemětřesení včetně jejich počítačového modelování.

Počet článků: 1

Pár sekund k dobru

6. 9. 2012  |  Vesmír 91, 510, 2012/9
Jedním ze základních cílů seismologie je přispívat ke snižování následků velkých zemětřesení. Máme na mysli zejména ztráty na životech při zřícení...