Gálisová Andrea

Mgr. Andrea Gálisová, Ph.D. vystudovala biomedicínskou fyziku na Matematicko-fyzikální fakultě a souběžně na Lékařské fakultě Univerzity Komenského v Bratislavě, doktorát získala v oboru biofyziky na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Působila ve Weizmannově vědeckém institutu v izraelském Rechovotu a nyní v Institutu klinické a experimentální medicíny (IKEM) v Praze. Zabývá se především výzkumem a vývojem nanočástic, které by měly být schopny dopravovat léčivé látky po těle, a také jejich zobrazováním pomocí magnetické rezonance.

Počet článků: 0

Žádné články tohoto autora nebyly nalezeny