Frouz Martina V.

 

Počet článků: 1

400 let od Bílé hory

7. 12. 2020  |  Vesmír 99, 678, 2020/12
V předbělohorské době byly statky českého království téměř z devadesáti procent protestantské, vládla stavovská monarchie. Nový habsburský císař...