Prof. MUDr. Zdeněk Fendrich, CSc.

Prof. MUDr. Zdeněk Fendrich, CSc., (*1942) vedoucí katedry farmakologie a toxikologie Farmaceutické fakulty UK v Hradci Králové.

Počet článků: 1

JIŘÍ HEŘT a kol.: Homeopatie, clusterová medicína, anthroposofická medicína. Medicína pro třetí tisíciletí?

5. 1. 1998  |  Vesmír 77, 46, 1998/1
Jde o práci autorů v této problematice velmi zkušených – vysokoškolských učitelů a vědeckých pracovníků – což se odráží ve vysoké odborné úrovni...
 

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné