Dudysová Daniela

Mgr. D. Dudysová, M.A. (*1989) vystudovala obor psychologie nejprve na University of Glasgow ve Velké Británii a následně na Univerzitě Palackého v Olomouci. Od roku 2015 pracuje v Národním ústavu duševního zdraví, kde se věnuje výzkumu insomnií a konsolidace paměti během spánku. Studuje 1. ročník postgraduálního studia neurověd na 3. LF UK.

Počet článků: 1

Vyspěte se na to!

16. 5. 2016
Spánkem strávíme třetinu života. Co se během něj s námi děje? V poslední době se ukazuje, že kromě odpočinku a obnovy sil má mnoho dalších...