mff2024mff2024mff2024mff2024mff2024mff2024

Čapek Petr

RNDr. Petr Čapek, Ph.D., (*1985) vystudoval Jihočeskou univerzitu v Českých Budějovicích. Doktorát získal v oboru biologie ekosystémů. Na katedře biologie ekosystémů PřF JU v Českých Budějovicích se zabývá popisem a kvantifikací role půdních mikroorganismů v terestrických cyklech uhlíku, dusíku a fosforu.

Počet článků: 2

Malí, ale šikovníuzamčeno

13. 7. 2020  |  Vesmír 99, 412, 2020/7
Aktuální výzkum ukazuje, že se Arktida stává významným zdrojem oxidu uhličitého (CO2). To znamená, že spotřeba CO2 vegetací je nižší než množství...
 

Pohřbený, ale ne mrtvýkomerce

9. 12. 0201  |  Vesmír 98, 711, 2019/12
Typickým půdním typem Arktidy jsou kryosoly, jejichž vznik je ovlivňován střídavým zamrzáním a rozmrzáním, které je spojeno s transportem...