Doc. RNDr. Ladislav Buzek, CSc.

Doc. RNDr. Ladislav Buzek, CSc., (*1934) vystudoval Přírodovědeckou fakultu UP v Olomouci. Na Přírodovědecké fakultě Ostravské univerzity se zabývá fyzickou geografií a geoekologií.

Počet článků: 1

Vodní eroze lesní půdy

14. 4. 2005  |  Vesmír 84, 212, 2005/4
Půdu ohrožují jak přírodní katastrofy (povodně, sesuvy), tak lidská činnost (spad imisí, nadměrná pastva, nasazování těžkých traktorů) – obojí vede...
 

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné