Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024

Bulvas Miroslav

Doc. MUDr. Miroslav Bulvas, CSc., (*1950) vystudoval Fakultu všeobecného lékařství Univerzity Karlovy v Praze. Na angiologickém oddělení II. interní kliniky Fakultní nemocnice Královské Vinohrady a 3. lékařské fakulty UK v Praze se zabývá problematikou cévních onemocnění. Je místopředsedou České angiologické společnosti JEP a delegátem v Mezinárodní angiologické unii.

Počet článků: 1

Katetrizační léčba cévních onemocnění

16. 3. 2006  |  Vesmír 85, 171, 2006/3
Katétr je ohebná dutá hadička, která se zavádí do tělesných dutin a cév. Používá se v diagnostice i v léčbě. Lze jím odvádět nadměrně nahromaděnou...