mff2024mff2024mff2024mff2024mff2024mff2024

Bučánková Alena

Mgr. Alena Bučánková (*1983), doktorandka Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně se čmeláky zabývá od roku 2007. Ve Výzkumném ústavu pícninářském, s. r. o. a v Zemědělském výzkumu, s. r. o. v Troubsku pracuje od roku 2009 jako vedoucí laboratoře chovu čmeláků.

Počet článků: 1

Ze života čmeláků

11. 7. 2013  |  Vesmír 92, 416, 2013/7
Vedle včely medonosné patří čmeláci mezi nejdůležitější opylovače mnoha zemědělských i divoce rostoucích rostlin v celém mírném pásu severní...