mff2024mff2024mff2024mff2024mff2024mff2024

Brožová Hana

Doc. MUDr. Hana Brožová, Ph.D., (*1974) vystudovala všeobecné lékařství na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy a současně bakalářský obor fyzioterapie na Fakultě tělesné výchovy a sportu. V současnosti působí jako vedoucí lékař Centra extrapyramidových onemocnění Neurologické kliniky a Centra klinických neurověd 1. LF UK a VFN v Praze. Dlouhodobě se věnuje poruchám chůze.

Počet článků: 1

Poruchy chůze ve stáříuzamčeno

11. 7. 2022  |  Vesmír 101, 444, 2022/7
Poruchy chůze a rovnováhy ve vyšším věku provázejí přirozené stárnutí, ale mohou být i důsledkem různých onemocnění. Důležité je tyto poruchy včas...