Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024

Blahut Jan

RNDr. Jan Blahut, Ph.D., (*1989) vystudoval organickou chemii na Přírodovědecké fakultě UK v Praze, kde také dokončil doktorát z anorganické chemie. Během postdoktorandské stáže v Lyonu a v Drážďanech se věnoval aplikaci NMR v pevné fázi na studium organokovových porézních materiálů a katalyzátorů v paramagnetickém stavu. V posledních letech pracuje především na zlepšování experimentů v NMR pro materiálový výzkum a studium proteinů. Svoji kariéru pojí s Přírodovědeckou fakultou UK a také s ÚOCHB AV ČR, kde působí jako specialista na NMR pevné fáze.

Počet článků: 1

Jak řídit jaderný kompas?uzamčeno

29. 5. 2023  |  Vesmír 102, 330, 2023/6
Nukleární magnetická rezonance (NMR) je nepostradatelný nástroj pro studium látek všech skupenství. Propojuje v sobě fyziku, elektrotechniku,...