prof. MUDr. Vladimír Beneš

Prof. MUDr. Vladimír Beneš, DrSc. (*1953) je přední český neurochirurg. Absolvoval LF UK v Plzni. V letech 1997 až 2020 byl přednostou Neurochirurgické kliniky 1. LF UK a ÚVN v Praze. Mezi léty 2000-2010 vedl Českou neurochirurgickou společnost, v letech 2011–2015 prezidentem Evropské asociace neurochirurgických společností.

Počet článků: 1

Nervová vlákna z kovu

12. 7. 2021  |  Vesmír 100, 510, 2021/7
1961: Sovětští odborníci pod vedením profesora [B. V.] Ogněva provádějí pokusy se zhotovováním kovových protéz nervů. Podařilo se jim úspěšně...
 

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné