Bendová Marie

Marie Bendová (*1991) studuje psychologii v magisterském stupni na FF UK v Praze, píše diplomovou práci o zrcadlových neuronech. Je členkou skupiny Kognitivních a sociálních neurověd v NÚDZ a mimo to pracuje v Jedličkově ústavu.

Počet článků: 1

Zrcadlové neurony ve zdraví a nemociuzamčeno

5. 5. 2016  |  Vesmír 95, 280, 2016/5
Zrcadlové neurony, jeden z nejvýznamnějších objevů neurověd posledních desetiletí, byly původně nalezeny v mozku makaků. Moderní neurozobrazovací...