Bässler Claus

Dr. Claus Bässler (*1971) vystudoval lesnictví ve Freisingu a environmentální vědy na univerzitě v Rostocku. Doktorát získal na Technické univerzitě v Berlíně v oboru ekologie se zaměřením na biodiverzitu a změny klimatu. Od roku 2003 působí v NP Bavorský les jako zástupce vedoucího odboru výzkumu a ochrany přírody, kde je odpovědný za výzkum v oblasti biodiverzity. Těžištěm jeho práce jsou mykologie a výzkum změn klimatu.

Počet článků: 1

Duben topí Šumavě

6. 4. 2017  |  Vesmír 96, 216, 2017/4
Ačkoli je výzkum klimatu v Národním parku Bavorský les zatím na začátku, můžeme již rozpoznat významné změny. Část druhů se dala do pohybu a...