Bárta Jiří

Doc. Ing. Jiří Bárta, Ph.D., (*1977) vystudoval bioinženýrství na Vysoké škole chemickotechnologické v Praze, obor bioinženýrství. Habilitoval se v oboru „Ekologie“. V současné době působí na katedře biologie ekosystémů PřF Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Zaměřuje se na studium mikrobiálních společenstev pokročilými genetickými metodami.

Počet článků: 2

Malí, ale šikovníuzamčeno

13. 7. 2020  |  Vesmír 99, 412, 2020/7
Aktuální výzkum ukazuje, že se Arktida stává významným zdrojem oxidu uhličitého (CO2). To znamená, že spotřeba CO2 vegetací je nižší než množství...
 

Pohřbený, ale ne mrtvýkomerce

9. 12. 0201  |  Vesmír 98, 711, 2019/12
Typickým půdním typem Arktidy jsou kryosoly, jejichž vznik je ovlivňován střídavým zamrzáním a rozmrzáním, které je spojeno s transportem...