Voda

Voda představuje 99,5 % molekul našeho těla, i když na celkové hmotnosti se podílí „jen“ asi šedesáti procenty. Vykazuje podivuhodné fyzikálně-chemické vlastnosti, kterým vděčíme za existenci života na Zemi. Zatímco ve střední Evropě se potýkáme s jejím znečištěním, v jiných částech světa lidé trpí jejím naprostým nedostatkem.

Průvodce tématem