Vánoční soutěž s Vesmírem

Výherci jednotlivých kol soutěže
 1. Irena Oupicová
 2. Tomáš Svoboda
 3. Lenka Rodová
 4. Martina Pavlasová
 5. Šárka Holcmanová
 6. František Lorenc
 7. Tomáš Hartman
 8. Alena Košáková
 9. Jan Bartoníček
 10. Andrea Kotrlová
 11. Zdeněk Konopásek
 12. Jana Přibylová
 13. Romana Křivohlavá
 14. Drahomíra Korejčíková
 15. Věra Rambousková
 16. Jan Kirner
 17. Roman Jonczy

 

Pravidla soutěže

Poslední aktualizace: 20. 12. 2016

1. Pořadatel

Pořadatelem soutěže je Vesmír s. r. o., vydavatel přírodovědeckého časopisu Vesmír, se sídlem Na Florenci 3, 110 00 Praha 1, IČ: 16191986, DIČ: CZ16191986 (dále jen „Pořadatel“).

2. Územní a časový rámec soutěže

Soutěž se koná na území České republiky od 2. prosince 2016, 00:00 hod. do 18. prosince 2016, 24:00 hod. Má 17 kol, přičemž každý den představuje jedno kolo soutěže. Kolo začíná zveřejněním soutěžní otázky na FaceBookové stránce časopisu Vesmír mezi 7:00 a 8:00 hod. a končí vyhlášením správné odpovědi a jména výherce mezi 21:00 a 24:00 hod. příslušného dne.

3. Soutěžící

Soutěžícím se stane jakákoli fyzická osoba, která v daném kole zodpoví soutěžní otázku prostřednictvím elektronického formuláře na stránce goo.gl/forms/9qByOEC4Q2zXkQd33 a pravdivě vyplní všechny požadované identifikační údaje. Osoby nesplňující tyto podmínky do soutěže nejsou přijaty.
Přišla-li pořadateli v daném soutěžním kole více než jedna správná odpověď, rozhoduje o vítězi los. Nepřišla-li žádná správná odpověď, cena se přesouvá do dalšího kola, přičemž v daném kole pak mohou být odměněni dva soutěžící.

4. Cena

Hlavní cenou v soutěži jsou výpravné publikace se snímky fotografa Martina Frouze

a) Karolus quartus, Universitas Carolina Pragensis, navazující na stejnojmenný úspěšný kalendář Univerzity Karlovy, který letos získal dvě ocenění v soutěži Kalendář roku. Získal Cenu veřejnosti a Zvláštní cenu společnosti OSPAP.

b) Kalendář Univerzity Karlovy na rok 2017 s názvem „Vědění je krásné“.

c) Kalendář Českého egyptologického ústavu Univerzity Karlovy se snímky tamních nejdůležitějších oblastí výzkumu českého egyptologů.

5. Ostatní ustanovení

Pořadatel výherce o vítězství informuje e-mailem, uvedeným v elektronické přihlášce, avšak neodpovídá za nedoručení e-mailu, které nevzniklo jeho zaviněním. Výherce na výzvu Pořadatele vyplní dotazník, jehož adresu mu Pořadatel sdělí e-mailem spolu s informací o vítězství v kole soutěže.

Pořadatel zasílá výhru poštou výhradně na adresu výherce. Převod výhry na třetí osobu má Pořadatel právo neakceptovat.

Každý soutěžící svojí účastí v soutěži (zasláním přihlášky do soutěže) vyjadřuje souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je dodržovat.

Soutěže se nesmí zúčastnit rodinní příslušníci zaměstnanců a externích spolupracovníků Pořadatele.

Pořadatel si vyhrazuje právo bez náhrady soutěž zkrátit, odložit, přerušit anebo zrušit či jednostranně změnit nebo doplnit její pravidla.

Podáním přihlášky do soutěže vyslovuje soutěžící souhlas se zpracováním svých osobních údajů (jméno, adresa, e-mail) pro účely soutěže.

Ceny, o něž výherce neprojeví zájem do 31. prosince 2016, propadají.