Fenomén Paměť

Paměť je schopnost naší nervové soustavy uchovat informace a ve vhodnou chvíli je vybavit. Bez ní by nebylo učení, vzdělanost, v pravém smyslu toho slova by nebyla civilizace, jak ji známe, neexistovala by věda. V tomto tématu se zabýváme nejen tím, jak naše paměť funguje, ale i tím, co se s jejím přispěním dozvídáme o světě a nás samých.

Kromě článků aktuálně zařazených do speciálu v Průvodci najdete také výběr souvisejících textů z našeho on-line i tištěného archivu.

Průvodce tématem