Jedy

Jed je látka, která po vniknutí do organismu způsobí jeho poškození. Schopnost využít tohoto mechanismu ve svůj prospěch dává organismům, jež produkci nějaké toxické látky ovládly, evoluční výhodu před jinými. Téma jedů je však mnohem širší, jak zjistíte v článcích, jež vám s tématem předkládáme.

Průvodce tématem