Pojmenuj superlaser

Hlasování v soutěži je již ukončeno. Výsledky naleznete zde.

 

pravidla soutěže (poslední aktualizace 9. 10. 2015)

Fyzikální ústav Akademie věd a časopis Vesmír vyhlašují veřejnou soutěž Pojmenuj superlaser. Soutěž je určena pro všechny občany České republiky a jejím cílem je najít oficiální jméno pro pět vysoce výkonných laserů vědeckých center ELI Beamlines a HiLASE v Dolních Břežanech u Prahy.

Každé z laserových center má vlastní soustavu na sebe navazujících laserů. Jsou jako sourozenci, kteří vzájemnou spoluprací mohou dosáhnout velkých výkonů. Jako všichni sourozenci mají sice některé vlastnosti podobné, ale v mnohém se zásadně liší.

ELI Beamlines:

LASER 1  První bratr je ze všech nejrychlejší (právo pojmenovat tento laser mají finalisté soutěže Expedice vesmír 2015). Dokáže vystřelit až 1000× za sekundu, a i když je jeho síla nejmenší ze všech sourozenců, je díky své hbitosti a rychlosti nezastupitelný. S jeho pomocí budeme moci detailně zkoumat vlastnosti a strukturu pevných látek a vyvíjet nové materiály. Také budeme schopni zachytit miniaturní detaily přímo v živé buňce a s časovým rozlišením sledovat jejich odezvu na různé vnitřní a vnější podněty.

LASER 2  Další sourozenci jsou svým způsobem dvojčata. Oproti staršímu bratrovi jsou pomalejší (vystřelí 10× za sekundu), ale silou se nemohou vůbec měřit. Navíc jsou dva a tvoří spolu ideální, vysoce výkonný pár. Laser 2 je rebel a bude využívat technologie, které jsou zatím málo probádány. Stejně jako Laser 3 bude sloužit především jako kompaktní urychlovač částic, který významně přispěje např. k vývoji kvalitních a levných protonových zdrojů k léčbě zhoubných nádorů.

LASER 3  Využívá technologii příbuznou Laseru 2 a je to premiant. Vystřelí desetkrát za sekundu a při jeho stavbě už padlo několik světových rekordů, například bude používat nejjasnější laserové diody, jaké kdy byly na světě vyrobeny. Staví se s důrazem na vysokou stabilitu, spolehlivost a robustnost. Bude vysoce automatizovaný a bude vyžadovat nízkou míru údržby. Zejména na tomto laseru se tedy budou na ELI vyvíjet kompaktní urychlovače částic pro lékařské aplikace, bude se zkoumat vnitřní stavba živých buněk.

LASER 4  Nejmladší bratr je opravdu jedinečný. Neexistuje nikdo, kdo by se mu silou vyrovnal. I když dokáže vystřelit jen 1× za minutu (rychlost tedy není jeho předností), žádný intenzivnější laser na celém světě nenajdete. Kdyby byl schopen střílet nepřetržitě, dokázal by za 10 sekund přivést do bodu varu vodní nádrž Lipno a za další minutu by se všechna voda vypařila. Díky němu budeme moci například simulovat a zkoumat prostředí uvnitř obřích planet, jako jsou Jupiter, Saturn, Uran a Neptun.

Nejmohutnější laser světa (Laser 4) na ELI Beamlines (Foto: Fyzikální ústav AV)

Nejmohutnější laser světa (Laser 4) na ELI Beamlines (Foto: Fyzikální ústav AV)

HiLASE:

LASER 5  Je svižný jako vítr. Umí vystřelit 100 000× za sekundu a brzy bude umět vystřelit až milionkrát za sekundu. V okamžiku vyvrtá malinký otvor tak přesně, jak to nikdo jiný nedokáže, a pokud se takto vyvrtané dírky chytře využijí, auta na silnici budou mít nižší spotřebu paliva a závodní auta pojedou rychleji. S jeho pomocí budou počítače rychlejší. Umí totiž vytvořit elektrické spoje tisíckrát tenčí než váš vlas.

LASER 6  Parťák s velkou silou, jen trochu neohrabaný. Zvládá vystřelit deset ran za sekundu, ale když do toho bouchne, tak to stojí za to. Umí jednou ranou zpevnit povrch oceli o ploše větších hodinek tak, že ocel dostane šok, úplně změní svoje vlastnosti a díky tomu pak déle vydrží. Takový materiál bude jednou výhodné použít třeba v letadle, které díky němu bude déle létat a bude mnohem bezpečnější než dnes. A protože je takový silák, mají ho rádi také všichni výrobci optiky, kterým umí přesně změřit mez poškození nějakého nového materiálu.

Nejmohutnější laser HiLASE (Laser 6), Foto: Fyzikální ústav AV

Nejmohutnější laser HiLASE (Laser 6), Foto: Fyzikální ústav AV

Všechny jmenované lasery dohromady v budoucnu vytvoří nejvýkonnější laserovou soustavu na světě.

Podrobnosti o projektu si můžete přečíst na stránce vesmir.cz/laser

Pořadateli soutěže jsou Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i., který byl zřízen usnesením 26. zasedání prezidia Československé akademie věd ze dne 18. prosince 1953 a na veřejnou výzkumnou instituci převeden zákonem č. 341/2005 Sb., se sídlem Na Slovance 2, 182 21 Praha 8, IČ: 68378271 a časopis Vesmír, zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 2143, se sídlem Na Florenci 3, 111 21 Praha 1, IČ: 16191986 (dále jen jako „Pořadatel“).

Soutěž probíhá na území České republiky od 7. října 2015, 00:00 hod do 23. listopadu 2015, 24:00.

 

Jak odvodit název:

Název laseru by měl být krátký, srozumitelný, nejlépe snadno vyslovitelný (a to i v jiných jazycích, jako je např. angličtina). Inspiraci lze hledat v popsaných charakteristických rysech jednotlivých laserů, zeměpisných, literárních či mytologických souvislostech, ve vzhledu či v dalších okolnostech.

Účast v soutěži:

 • Soutěže se může zúčastnit jakákoli fyzická osoba, která je občanem České republiky. V případě, že se soutěže zúčastní osoba mladší 18 let, je povinna při účasti v soutěži být zastoupena svým zákonným zástupcem.
 • Do soutěže je možné přihlašovat pouze své vlastní návrhy.
 • Hlasování probíhá formou Premium SMS.
 • Každá SMS smí obsahovat pouze jeden návrh. V SMS s více než jedním návrhem platí pouze první návrh, splňuje-li pravidla soutěže.
 • Každý účastník se může soutěže zúčastnit s jedním, maximálně však pěti soutěžními návrhy

Soutěžící se zapojuje do soutěže zasláním SMS ve tvaru LASER X Y (kde LASER je klíčové slovo, X číslo laseru a Y navrhované jméno laseru) na číslo 900 11 03.

Příklad SMS:

LASER 2 smatlafousek

 

+ odeslat na číslo 900 11 03      (cena 1 SMS = 3 Kč)

 

Soutěžní návrh:

Soutěžní návrh je způsobilý k účasti v soutěži, pouze pokud neporušuje práva třetích osob (zejména nesmí být nikým používán za obdobným účelem, nesmí jít o existující obchodní značku či ochrannou známku). Každý soutěžící svou účastí v soutěži (zasláním přihlášky do soutěže) vyjadřuje souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je dodržovat. Soutěžící, jehož návrh byl vybrán jako vítězný, svou účastí v soutěži souhlasí, aby byl jeho návrh užíván jako oficiální název pro dané laserové zařízení bez jakýchkoliv omezení. Fyzikální ústav je oprávněn užívat vítězný návrh i jinými způsoby – například v tištěné propagaci. Účastník soutěže považuje výhru v soutěži jako dostatečnou a přiměřenou odměnu.

Soutěžní SMS musí být zaslány na výše uvedené telefonní číslo v období 7. října 2015, 00:00 do 23. listopadu 2015, 24:00. Soutěžní SMS lze odesílat pouze z mobilních telefonů registrovaných u mobilních operátorů v ČR (Vodafone, T-Mobile, O2).

V případě shody soutěžních návrhů je platný ten návrh, který byl Pořadateli doručen dříve.

Cena Premium SMS zprávy je účtována sazbou 3,- Kč včetně DPH.
SMS služby technicky zajišťuje společnost Advanced Telecom Services, s. r. o.

Průběh soutěže a vyhodnocení

Vítězný návrh bude vybrán odbornou komisí složenou z uznávaných odborníků svého oboru. Vítězem se stává soutěžící, jehož návrh byl komisí vybrán jako nezdařilejší. Komise bude hodnotit výstižnost, nápaditost a originalitu návrhu, zejména však jeho použitelnost k účelu, kterému název slouží. Vyhodnocení soutěže proběhne nejpozději do třiceti dnů od ukončení soutěže.

Odborná porota

 1. Martina Boháčová, fyzička
 2. Barbora Hrzánová, herečka
 3. Roman Hvězda, manažer
 4. Georg Korn, experimentální vědec
 5. Michael Londesborough, chemik
 6. Tomáš Mocek, fyzik
 7. Ondřej Vrtiška, vědecký novinář

Hlavní cenou v soutěži určenou pro vítěze je poukaz na několikadenní pobyt v Ženevě ve Švýcarsku pro dvě osoby, jehož součástí je návštěva světově významného vědeckého centra CERN. Cenu zajistí Pořadatel.

Termín zájezdu musí spadat do období leden – červen 2016, přičemž poukaz je možné uplatnit nejpozději do 30. března 2016, jinak propadá. Poukaz bude vystaven na jméno výherce a není možné jej postoupit nebo prodat jiné osobě.

Výherce hlavní ceny losuje Pořadatel z autorů jmen všech 5 laserů, vybraných porotou.
Autorům návrhů, kteří se umístí na 2. až 5. místě, bude Pořadatelem předány věcné ceny – roční předplatné časopisu Vesmír, knižní ceny s populárně-vědeckou tematikou, apod.

Pořadatel si vyhrazuje právo nevybrat vítěze soutěže. V případě, že vítězný soutěžní návrh nebude vybrán, ceny nebudou předány.

Autora vítězného návrhu Pořadatel v přiměřené lhůtě vyrozumí a pozve jej na osobní předání výhry (místo bude upřesněno). Autor vítězného návrhu (popř. jeho zákonný zástupce) je povinen se dostavit k převzetí hlavní ceny osobně a podepsat protokol o převzetí.

Pořadatel se zavazuje vypořádat na vlastní náklady srážkovou daň z výher, pokud z platných právních předpisů vyplývá povinnost jejího uhrazení.

Ostatní ustanovení

Soutěže se nesmějí zúčastnit zaměstnanci Pořadatele, členové poroty, ani jejich rodinní příslušníci.

Mimořádně se do soutěže mohou zapojit také účastníci Slavnostního otevření laserového centra ELI Beamlines, konaného 19. října 2015 v Dolních Břežanech, kteří nejsou zaměstnanci Fyzikálního ústavu AV. Hlasovat budou prostřednictvím speciálního elektronického formuláře.

Pořadatel si vyhrazuje právo bez náhrady soutěž zkrátit, odložit, přerušit anebo zrušit či jednostranně změnit nebo doplnit její pravidla. V případě, že se Pořadateli nepodaří vítěze vyrozumět, případně vítěz nepřevezme zásilku s cenou, či v případě dalších okolností vylučujících uskutečnění plnění vítězi, které nezpůsobí Pořadatel, ztrácí vítěz nárok na cenu.

V případě, že vítězný návrh nebo jiný oceněný návrh není původní (soutěžící není autorem návrhu) nebo jiným způsobem porušuje práva třetích osob, ztrácí soutěžící bez dalšího nárok na cenu.

Osobní údaje účastníků budou zpracovávány pouze za účelem vyhodnocení soutěže a předání cen a poté budou zlikvidovány.

Na váš vstup do unikátního projektu Pojmenuj superlaser se těšíme do 23. listopadu 2015, 24:00 hod. na telefonním čísle 900 11 03.

Pojmenuj superlaser