Tomáš Zima

Tomáš Zima

Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., rektor Univerzity Karlovy v Praze.

Poslední