Vladimír Ždímal

Vladimír Ždímal

Dr. Ing. Vladimír Ždímal (*1962) vystudoval chemické inženýrství na Fakultě chemicko-inženýrské VŠCHT v Praze. Od roku 1989 působí na Ústavu chemických procesů AVČR, kde nyní vede Laboratoř chemie a fyziky aerosolů. Věnuje se hlavně procesům vzniku nových aerosolových částic v přírodě i laboratoři, dynamice rozdělení velikosti částic a aerosolovým technologiím. Přednáší o aerosolových technologiích.

Poslední