Jan Vevera

Jan Vevera

Doc. MUDr. Jan Vevera, Ph.D., (*1970) působí na Psychiatrické klinice 1.LF UK a VFN. V minulosti pracoval jako koordinátor zdravotní péče pro organizaci Člověk v tísni v Kosovu a vedoucí psychiatr Polní nemocnice Armády ČR v Afganistánu. Má za sebou i zkušenost postdoktoranda na University of California v Berkeley. Kromě psychiatrie vyučuje také lékařskou etiku. Ve své vědecké práci se věnuje biologickým a environmentálním faktorům násilného chování a posttraumatické stresové poruše. Za práce na tato témata získal Národní psychiatrickou cenu prof. V. Vondráčka.

Poslední