Zdeněk Vermouzek

Zdeněk Vermouzek

Website

Zdeněk Vermouzek je ředitelem České společnosti ornitologické (ČSO) Věnuje se i Jednotnému programu sčítání ptáků, problematice ilegálního pronásledování ptáků a faunistické databázi ČSO http://www.birds.cz/avif/.

Poslední