Marek Vácha

Marek Vácha

Mgr. Marek Vácha, PhD., (* 1966) je přednostou ústavu lékařské etiky 3. LF UK. Vystudoval molekulární biologii a teologii, doktorskou práci věnoval tématu etických dilemat v kontextu současné genetiky. Je autorem několika knih zabývajících se dialogem přírodních věd a teologie. Působí také jako katolický kněz. V letech 1997 a 2000 se účastnil dvou výprav na Antarktidu. V roce 2002 žil šest měsíců v trapistickém klášteře Sept-Fons ve Francii. Články v tištěném Vesmíru.

Poslední