Tomáš Hruda

Tomáš Hruda

E-mail

(*1977) je absolventem ekonomie a mezinárodních vztahů na FSV UK. Pracoval mimo jiné také jako šéf CzechInvestu, Středoevropského technologického institutu CEITEC i jako náměstek ministra školství pro výzkum a vysoké školství. Vzdělávání se věnuje i po rodičovské dovolené, je spoluzakladatelem projektu EDUCATION REPUBLIC, který si klade za cíl podporovat smysluplné vzdělávání jako nedílnou součást každodenního života.

Poslední