Tereza Žalmanová, Kristýna Hošková, Jan Nevoral

Ing. Tereza Žalmanová, PhD. (*1976) vystudovala reprodukční biotechnologie na České zemědělské univerzitě v Praze, kde se zabývá regulací zrání vajíček savců a studiem vlivů endokrinních disruptorů na reprodukci savců. Ing. Kristýna Hošková, PhD. (*1982) vystudovala reprodukční biotechnologie na České zemědělské univerzitě v Praze, kde se zabývá regulací zrání vajíček savců a studiem vlivů endokrinních disruptorů na reprodukci savců. Ing. Jan Nevoral, PhD. (*1986) vystudoval reprodukční biotechnologie na České zemědělské univerzitě v Praze. V Biomedicínském centru Lékařské fakulty v Plzni se zabývá epigenetickými změnami v pohlavních buňkách a raných embryích savců. Prof. MUDr. Milena Králíčková, PhD. (*1972) vystudovala všeobecné lékařství na Lékařské fakultě v Plzni Univerzity Karlovy. Na Ústavu histologie a embryologie a na Gynekologicko-porodnické klinice LF a FN v Plzni se věnuje příčinám neplodnosti.

Poslední