Petr Svoboda, Radek Jankele

Doc. Petr Svoboda, Ph.D., (*1974) vystudoval vývojovou biologii na Přírodovědecké fakultě UK. Doktorát z buněčné a molekulární biologie získal na University of Pennsylvania. V Laboratoři epigenetických regulací Ústavu molekulární genetiky AV ČR se zabývá mechanismy kontroly genové aktivity na úplném počátku embryonálního vývoje. Bc. Radek Jankele, (*1990) Student posledního ročníku Buněčné a vývojové biologie na Přírodovědecké fakultě UK. V Laboratoři epigenetických regulací na Ústavu molekulární genetiky AV ČR studuje malé RNA v myších vajíčkách a připravuje myší modely pro objasnění funkce genů hrajících roli na počátku embryonálního vývoje.

Poslední