Stanislav Smrček

Stanislav Smrček

Narodil se roku 1956. Vystudoval obor organická chemie na VŠCHT v Praze. Od roku 1986 pracoval jako odborný asistent na oddělení jaderné chemie Katedry organické a jaderné chemie Přírodovědecké fakulty UK v Praze. Od počátku své vědecko-pedagogické dráhy se zajímal o interakce organických sloučenin s živými organismy a využitím radioaktivně značených sloučenin k výzkumu biochemických a biologických procesů. v roce 2004 se habilitoval v oboru jaderná chemie na ČVUT v Praze. Během posledních 15 let se intenzivně věnuje environmentální problematice osudu organických polutantů a léčiv v životním prostředí a výzkumu metod fytoremediace. Ve spolupráci s evropským Joint Research Centre v Ispře se zabývá výzkumem vlivu umělých nanočástic na životní prostředí na živé organismy.

Poslední