Hana Sehadová, Jana Nebesářová, Radek Kaňa

Mgr. Hana Sehadová, PhD (*1974) je absolventkou Biologické fakulty Jihočeské Univerzity v Českých Budějovicích, oboru Molekulární a buněčná biologie a genetika. Je členem vědeckého týmu Laboratoře molekulární chronobiologie a vedoucí Mikroskopického centra Oddělení molekulární biologie a genetiky na Entomologickém ústavu Biologického centra ČAV, v.v.i. v Českých Budějovicích. // Ing. Jana Nebesářová, CSc (*1958) je absolventkou VŠCHT v Praze. Od začátku své profesní kariéry se zabývá elektronovou mikroskopií. V současné době vede Laboratoř elektronové mikroskopie Biologického centra ČAV, v.v.i. v Českých Budějovicích a Přírodovědecké fakulty UK v Praze. // Mgr. Radek Kaňa, PhD (*1976) vystudoval obor Biofyzika na Palackého Univerzitě v Olomouci, působí na Mikrobiologickém ústavu ČAV, v.v.i., v Třeboni - Centrum ALGATECH. Zabývá se studiem fotosyntézy a dynamikou proteinů tylakoidní membrány.

Poslední