Jakub Rákosník

Jakub Rákosník

E-mail

Doc. PhDr. JUDr. Jakub Rákosník, Ph.D. je zaměstnán na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a Univerzitě Jana Amose Komenského Praha. Věnuje se moderním hospodářským a sociálním dějinám. Své publikované monografie a časopisecké studie věnoval především problematice komparativních dějin sociálních států, velké hospodářské krizi a dějinám dělnického hnutí.

Poslední