Radka Zelená

Radka Zelená

Mgr. Radka Zelená (* 1988), doktorandka na katedře botaniky PřF UK. Zaměřuje se na ekologii aero-terestrických zelených řas, zajímá ji především jejich vztah ke kvalitě ovzduší a jejich využití jako bioindikátorů. Ve volném čase se věnuje psaní popularizačních článků s biologickou a chemickou tematikou.

Poslední