Adam Petrusek

Adam Petrusek

Prof. RNDr. Adam Petrusek, Ph.D., (*1976) vystudoval hydrobiologii na Přírodovědecké fakultě UK, kde je nyní vedoucím katedry ekologie. Věnuje se zejména ekologii, diverzitě a evoluční biologii perlooček a raků a biologickým invazím ve sladkých vodách. Přednáší o sladkovodním i mořském prostředí. Články v tištěném Vesmíru

Poslední