Vladimír Soukup, Jiří Pergner

Vladimír Soukup, Jiří Pergner

Mgr. Vladimír Soukup, Ph.D. (*1983) vystudoval zoologii obratlovců na Přírodovědecké fakultě UK v Praze. V Laboratoři transkripční regulace na Ústavu molekulární genetiky AV ČR se zabývá regulací levopravé asymetrie u kopinatce. Mgr. Jiří Pergner (*1986) studuje v postgraduálním programu Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie na Přírodovědecké fakultě UK v Praze. Svou disertační práci vypracovává v Laboratoři transkripční regulace na Ústavu molekulární genetiky AV ČR. Náplní práce je studium genových regulačních sítí na modelu oka, zaměřenou na molekulární charakteristiku vyvíjejícího se předního oka kopinatce.

Poslední