Pavel Pipek, Monika Nečasová

Pavel Pipek, Monika Nečasová

Mgr. Pavel Pipek Ph.D., pracuje na Botanickém ústavu Akademie věd a na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy. Biologie pro něj na rozdíl od řady kolegů nebyla zpočátku jednoznačnou volbou, a tudíž trvalo delší dobu než „zakotvil.“ Nakonec se mu díky šťastnému řízení osudu podařilo propojit biologii i s druhou dětskou láskou – historií. Vedle nářečí strnada obecného zkoumal v rámci své dizertace i historii strnadí invaze na Novém Zélandu. Nyní (2017) skládá dohromady invazní příběhy ostatních ptačích druhů, které byly na Zéland dovezeny. Bc. Monika Nečasová je studentkou (2017) prvního ročníku magisterského studia na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy, a současně se pilně připravuje na myslivecké zkoušky. V projektu Hlasy jelenů, který bude náplní její magisterské práce, se protínají obě její vášně, tedy biologie i myslivost.

Poslední