Ondřej Šerý, Tereza Sosnovcová

Ondřej Šerý, Tereza Sosnovcová

RNDr. Ondřej Šerý, Ph.D. (* 1985, Zlín) působí jako odborný asistent na Geografickém ústavu Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity. Ve své výzkumné a pedagogické činnosti se zaměřuje na ekonomickou geografii, zejména na geografii průmyslu a oblast trhu práce. Dlouhodobě také spolupracuje se soukromou sférou, především na projektech brněnské společnosti GaREP; Bc. Tereza Sosnovcová (* 1993, Ostrava) studuje magisterský obor Sociální geografie a regionální rozvoj na Masarykově univerzitě v Brně. Je absolventkou bakalářského programu Geografie a kartografie. Věnuje se především ekonomické geografii.

Poslední