Miroslav Svítek, Michal Postránecký

Prof. Dr. Ing. Miroslav Svítek, dr.h.c., děkan Fakulty dopravní ČVUT a prezident sdružení Czech Smart City Cluster. V teoretickém výzkumu se zabývá teorií složitých systémů. V aplikačním výzkumu se zaměřuje na návrh a řízení komplexních systémů, jako jsou „smart cities“ a „smart regions“. // Ing. arch. Michal Postránecký vystudoval Fakultu architektury ČVUT v Praze, od roku 2001 pracuje v USA. Mimo jiné je autorem hotelového komplexu Planet Hollywood Towers Westgate v Las Vegas. www.postranecky.com

Poslední