Michal Hroneš a Martin Dančák

Michal Hroneš a Martin Dančák

Michal Hroneš (*1987) Vystudoval botaniku na Přírodovědecké fakultě UP v Olomouci, kde v současné době dokončuje doktorské studium a působí jako lektor na katedře botaniky. Zabývá se především biosystematikou a evolučními procesy v různých skupinách vyšších rostlin. Martin Dančák (*1974) Vystudoval botaniku a ochranu a tvorbu životního prostředí na Přírodovědecké fakultě UP v Olomouci, kde působí jako odborný asistent na katedře ekologie a životního prostředí. Zabývá se taxonomií, chorologií a biodiverzitou vyšších rostlin.

Poslední